Privacybeleid voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de privacy van onze klanten van essentieel belang is en, wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 27 april 2016 en de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze pagina beschrijft het beleid dat op de Beclean Belgium website wordt toegepast met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de verwerking van informatie die tijdens en na uw bezoek aan deze website wordt verzameld. Wij nodigen u uit om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen en de inhoud ervan te lezen.

Goedkeuring

Door gebruik te maken van onze website, diensten, producten / de website, diensten, producten die door onze partners worden aangeboden, gaat u ermee akkoord dat sommige van uw persoonlijke gegevens automatisch kunnen worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met het hieronder beschreven doel.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u zich op deze website registreert en/of een bestelling plaatst, wordt u om een bepaalde hoeveelheid persoonlijke gegevens gevraagd. Deze persoonlijke gegevens zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de boeking van een afspraak, zoals de verwerking van uw bestelling en de correspondentie met u. De gegevens worden gebruikt om de goederen en diensten te leveren die u eventueel bestelt. Deze persoonsgegevens worden verwerkt om u te informeren, documenten zoals “factuur”, “offerte”, “bestelformulier”, enz. te verwerken en stellen ons in staat al uw vragen te beantwoorden en de website en de aan u aangeboden diensten of producten voortdurend te verbeteren en aan te passen aan uw behoeften. In dit verband behouden wij ons het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor marktonderzoek en tevredenheidsonderzoeken of voor de ontwikkeling van diensten of producten, eventueel met inschakeling van onderaannemers. Met deze gegevens kunnen wij u ook informatiebrochures die elektronisch per post worden verstuurd en andere commerciële informatie over nieuwe diensten of producten, promoties, voordelen, enz. verstrekken. Als u geen reclame van ons wenst te ontvangen, stuur ons dan uw aanvraag naar ons e-mailadres info@becleanbelgium.com Bovendien herkent onze webserver automatisch uw IP-adres en domeinnaam bij elk bezoek aan onze website.

Verwerking van persoonsgegevens en personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens

De verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in de bestanden van Beclean Belgium. Ze worden slechts verwerkt voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met Beclean Belgium heeft afgesloten. Wij kunnen de informatie die u ons heeft verstrekt verzamelen en combineren met informatie die wij uit andere bronnen hebben verkregen. Dit stelt ons in staat om de juistheid en volledigheid van de informatie te verbeteren en onze contacten met u beter op maat te maken. Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen over uw gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we verschillende technieken, waaronder cookies.

Rechtsgrondslag voor de verwerking

De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de volgende rechtsgronden: Uw toestemming om onze website te bezoeken. Een contractuele relatie bij de aankoop van onze diensten of producten. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens, komt u onze overeenkomst niet meer na en kunt u dus geen gebruik meer maken van onze diensten.

Delen van gegevens

Wij delen uw persoonlijke gegevens met uw toestemming of, indien nodig, om een transactie uit te voeren of een door u besteld product te leveren. Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht, doorgegeven aan derden of openbaar gemaakt. Uw gegevens worden ook niet doorgegeven aan bedrijven buiten de Europese Unie. Beclean Belgium behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken wanneer dit nodig is om de integriteit van de website te beschermen, wanneer dit wettelijk vereist is, wanneer de verwerking ervan voor u van vitaal belang is, wanneer de verwerking ervan in het algemeen belang is of wanneer de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang te verdedigen. Tot slot, en voor zover u ons uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, kunnen wij uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan leveranciers die contractueel aan ons gebonden zijn en die diensten of producten aanbieden die voor u van belang kunnen zijn. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door uw toestemming te annuleren.

Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens

In overeenstemming met het Algemeen Reglement voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer beschikt u over een recht van toegang, een recht van wijziging en een recht om uw gegevens te verwijderen. U hebt ook het recht om binnen de grenzen van de wet bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. U heeft het recht om uw gegevens door te geven aan een derde partij. U kunt uw rechten uitoefenen: of door een brief te sturen naar: Beclean Belgium SNC, Boulevard de la Dodaine 50/27 – 1400 Nijvel. of, indien van toepassing, door uw account op onze website te raadplegen. U heeft ook de mogelijkheid om te weigeren nieuwsbrieven en andere commerciële informatie te versturen door te klikken op de “Unsubscribe” link die op elke mailing staat vermeld. Wanneer u gebruik maakt van het recht om bezwaar te maken tegen de overdracht van uw gegevens voor direct marketing doeleinden, dan geldt dit recht alleen voor het e-mailadres dat u heeft opgegeven. Als u bijvoorbeeld commerciële e-mails naar meerdere e-mailadressen ontvangt, moet u zich meerdere malen uitschrijven. Als u zich per post wilt afmelden, moet u duidelijk alle e-mailadressen aangeven die u wilt deactiveren.

Hoe lang uw gegevens worden opgeslagen

Beclean Belgium zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor ze bestemd zijn of op basis van de wet. In de regel bewaren wij persoonsgegevens tot maximaal 5 jaar na hun laatste gebruik.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij zijn toegewijd aan het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om verlies, misbruik of vervalsing van dergelijke persoonlijke gegevens te voorkomen.

Contactgegevens van de beheerder en de verwerker

Uw gegevens worden verwerkt door Tommaso Coppola. U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar het volgende adres info@becleanbelgium.com.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die via deze website tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine bestanden maken de navigatie gemakkelijker en dragen in grote mate bij aan de gebruiksvriendelijkheid van de site. Surfen op onze site kan leiden tot de installatie van cookies op uw computer. Deze cookies vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog. Als u door de browser op de hoogte wilt worden gesteld wanneer er een cookie wordt verzonden, kunt u de instellingen van uw browser aanpassen. U kunt weigeren deze cookies op uw computer te accepteren, maar een dergelijke weigering kan u ervan weerhouden om vervolgens toegang te krijgen tot bepaalde diensten op deze websites. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in uw browserinstellingen kiezen voor “Ik accepteer geen cookies”. U ontvangt geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot een verlies aan functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de website.

Links naar andere websites

De links op de website zijn louter informatief. Ondanks zorgvuldige controle wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud van externe links of voor de naleving van een privacybeleid dat identiek is aan het tot nu toe gedefinieerde beleid. Wanneer u op externe links klikt, zou het beter zijn als u het privacybeleid van de betreffende site leest.

Mogelijk: de functionaris voor gegevensbescherming en de gegevensbeschermingsautoriteit.

Voor verdere informatie of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Pressestraat 35, 1000 Brussel Website: http://www.privacycommission.be.